Galvenā Viena diena Ķemeru nacionālajā parkā

Piedāvāju krievu valodas nodarbības pandēmijas laikā attālināti, kā arī nodarbības angļu valodā

bērniem - arī attālināti. Ir pieredze darbā ar bērniem. 

I offer Russian lessons remotely during the pandemic, in addition - for children - English lessons.

I have experience of working with children. 

Предлагаю уроки русского языка в период пандемии удаленно, кроме того - для детей -

уроки английского языка. Есть опыт работы с детьми.  


Je propose des cours de russe à distance lors d'une pandémie, en plus - pour les enfants - des cours d'anglais. J'ai de l'expérience avec les enfants. 


Pandēmijas laikā  ekskursijas nenotiek. 
В период пандемии экскурсии не проводятся. 
There are no excursions during the pandemic.
Viena diena Ķemeru nacionālajā parkā

(ekskursija ar pasūtītāja transportu un kājām)


Ekskursijas garums : 6 stundas.

 

Ķemeru nacionālais parks

Ķemeru nacionālais parks atrodas Baltijas jūras Rīgas līča krastā. Parks aizņem 38 165 ha lielu teritoriju. Neskartie meži, purvi, ezeri, smilšainā pludmale un piejūras kāpas aicina dabas mīļotājus. Lielu Ķemeru nacionālā parka daļu aizņem zemie un augstie sūnu purvi. Šeit var apskatīt slavenos Ķemeru sēravotus. Pateicoties dabas aizsardzības pasākumiem nacionālā parkā mežos un pļavās saglabājies daudz aizsargājamo augu, mīt daudz putnu un savvaļas dzīvnieku, sastopami arī sikspārņi.

Īpaši interesants ir Lielais Ķemeru tīrelis – 6000 ha liela sūnu un lamu valstība. Šo augsto purvu pēdējo 8000 gadu laikā izveidojušas nelielas sūnas - sfagni. Sūnas izveidojušas līdz 8 metru biezu kūdras slāni, kura virspusē tās joprojām ir dzīvas un augošas. Lielā Ķemeru tīrelī izveidota 3 km gara dēļu laipa, kuru purva virspusē notur mitrā un mīkstā sūnu dūksts. Parasti augstos sūnu purvos ir gan grūti, gan arī bīstami pārvietoties, tajos var viegli apmaldīties. Pateicoties tam ka Lielajā Ķemeru tīrelī izbūvēta laipa, tagad var doties vairāku stundu ilgā pastaigā un iepazīt šo skaisto un nedaudz noslēpumaino Latvijas neskartu dabas stūrīti.

Skaistie meži un pļavas, daudzie sēravoti un ārstnieciskās dūņas, piejūras svaigais gaiss - tas viss bija pamats kūrorta izveidei 19. gs. sākumā. Šodien Ķemeros var apskatīt 20.gs. trīsdesmitajos gados uzcelto Ķemeru sanatorijas ēku, kuru projektējis izcilais latviešu arhitekts Eižēns Laube, sanatorijas parku, pieminekli kūrorta dibinātājiem un direktoriem, savdabīgo ūdenstorni, Sv. Pētera un Sv. Pāvila pareizticīgo koka baznīcu. Būs arī iespēja degustēt sēravota ‘’Ķirzaciņa’’ sērūdeni.